Standard

Giá từ 900.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 19 m2
 • Loại giường: 1 giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố, sông Thương, công viên Hoàng Hoa Thám

Deluxe King

Giá từ 1.260.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 20 m2
 • Loại giường: 1 giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố, sông Thương, công viên Hoàng Hoa Thám

Deluxe Twin

Giá từ 1.420.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 27 m2
 • Loại giường: 2 Giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố, Sông Thương, Công viên Hoàng Hoa Thám

Suite

Giá từ 1.785.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 27 m2
 • Loại giường: 1 gường lớn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố, Sông Thương, Công viên Hoàng Hoa Thám

Executive Suite

Giá từ 3.200.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 54 m2
 • Loại giường: 1 gường lớn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố, Sông Thương, Công viên Hoàng Hoa Thám