Standard

Giá từ 590.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 19 m2
 • Loại giường: 1 giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố, sông Thương, công viên Hoàng Hoa Thám

Deluxe King

Giá từ 780.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 26 m2
 • Loại giường: 1 giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố, sông Thương, công viên Hoàng Hoa Thám

Deluxe Twin

Giá từ 870.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 29 m2
 • Loại giường: 2 Giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố, Sông Thương, Công viên Hoàng Hoa Thám

Suite

Giá từ 1.070.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 29 m2
 • Loại giường: 1 gường lớn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố, Sông Thương, Công viên Hoàng Hoa Thám

Executive Suite

Giá từ 1.980.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 57 m2
 • Loại giường: 1 gường lớn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố, Sông Thương, Công viên Hoàng Hoa Thám