Vị trí & chỉ đường

Khách sạn Ravatel Inn
Địa chỉ: số 01, đường Hùng Vương 1, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang
Số điện thoại: (+84) 2043 78 9999/  0948 68 29 68
Email: info.ravatelinn@tuta.vn
 

zalo
zalo